De kunst van het fotograferen

dieren fotograaf

De dieren fotograaf maakt een foto van een object, identificeert het object, en: – identificeert de geportretteerde(n) met naam en leeftijd; – identificeert de gefotografeerde perso(o)n(en) en/of voorwerp(en) op basis van grootte of voorwerpsgrootte; – is op een of andere manier off-target; – zou mensen in de niet al te verre toekomst moeten identificeren; – kan de gefotografeerde perso(o)n(en) of voorwerp(en) identificeren met de geportretteerde op een manier die verder gaat dan louter identificatie; – kan andere geportretteerden identificeren in dezelfde kamer(s) in de toekomst, of in de toekomst van een verafgelegen plaats(en), enz.- op welke wijze die toekomstige beelden ook tot stand kunnen komen. fotografen zetten af en toe een regel in elk bijschrift om de Onderwerpsinformatie te bevatten (zie Het gedeelte Onderwerpsinformatie). De fotograaf moet dit doen volgens leeftijd of benaming, niet volgens geslacht of geslachtsidentiteit. Enkele voorbeelden van het soort onderwerpen dat een fotograaf kan fotograferen zijn, maar zijn niet beperkt tot : Kinderen

Dieren

Aspecten (processen) van de menselijke anatomie

Gebouwen

Kerken

Steden, dorpen en andere bebouwde omgeving

Effecten van weer- of omgevingsomstandigheden op mensen en dingen

Boerderijdieren

Basis van de vleermuis: Een fotografische methode om een onderwerp vanuit een achterwaartse hoek (of boven het hoofd) te fotograferen en gelijktijdig de achtergrond te fotograferen.

Keerpunt: Een techniek waarbij vanuit een andere hoek (d.w.z. achter het onderwerp) wordt gefotografeerd en vervolgens het onderwerp weer op dezelfde manier vanuit dezelfde hoek wordt gefotografeerd. Het uiteindelijke “keerpunt” is dan hetzelfde wanneer de camera volledig is gedraaid.

Werkhoek: Een fotografische methode om een foto te maken van iets dat binnen een reeks van hoeken gaat.

Wasmachine/droger: Een fotografische methode om de foto van een voorwerp of persoon te maken zonder het gebied te verlichten waar het onderwerp of voorwerp zich bevindt.

Speelgoedboerderij: Een verzameling dingen die worden gebruikt (of geïmproviseerd) voor fotografie.

Het onderwerp van de opname wordt op een van de volgende twee manieren afgebeeld: normaal (zonder bril) of in een gunstig licht.

Een brede horizontale opname wordt gemaakt van een onderwerp (meestal een boom) in een aantrekkelijk licht.

Een brede horizontale opname wordt door spotmeting aangepast aan het onderwerp in een gunstige lichtval.

In Amerika geboren Chinezen: De term wordt algemeen gebruikt om diegenen van Chinese afkomst in de V.S. te beschrijven; Chinees-Amerikanen zijn echter niet beperkt tot diegenen die in de V.S.C.U.A. geboren zijn.

Schaf de grens af: Voor Darwin is de habitat van het onderwerp irrelevant; die van het dier en van de dierlijke habitat wel.

Boven de Horizon: Een omgekeerde tafelfoto waarbij de kijker boven het onderwerp in het gezichtsveld wordt afgebeeld – niet noodzakelijk hetzelfde uitzicht vanuit elke positie in het kader.

Slechte uitlokker: Natuurlijke of door de mens gemaakte objecten die het onderwerp aantrekken (of verbazen).

Inform. Onderwijs..: Het fotograferen van onderwijsonderwerpen; een middel om wetgevers, schoolbestuurders, verslaggevers, schoolkinderen, etc. voor te lichten.

Intentie: Woorden als “Wat ik wilde doen” of “Ik denk dat dit waar is” worden gebruikt om de bedoeling van de fotograaf te beschrijven. Vaak kan men niet de bedoeling van de fotograaf uitdrukken, maar wel de bredere filosofie van het verhaal dat men wil overbrengen; het idee van de fotograaf over hoe het verhaal moet worden verteld.

Beste Verklaring Een fotografische theorie die inhoudt dat iets wordt beweerd of verklaard als de beste verklaring over iets, zodat het publiek het ermee eens zal zijn. Foto van de Maand: Een fotografische weergave van een bepaalde gebeurtenis.

Lees meer:

Bruidsfotograaf Rotterdam 

Portretfotograaf Rotterdam